چرا طرح ودیعه‎گذاری؟


گام‎های اساسی در سامانه
بازیافت همگانی بطری

بر مبنای ودیعه‎گذاری

1. اضافه کردن مبلغ مختصری به قیمت نوشیدنی توسط نوشابه‌ساز به عنوان ودیعه ظرف، پرداخت مبلغ کل نوشیدنی و "گرویی" توسط خرده‌فروش

2. پرداخت مبلغ کل نوشیدنی و ودیعه توسط مشتری در زمان خرید به فروشنده.

3. تحویل بطری خالی توسط مصرف‌کننده به فروشنده و تحویل کامل مبلغ ودیعه یا گرویی توسط فروشنده به مصرف‌کننده.

قانون‌گذاری دقیق و اجرای مؤثر

راه حل اقتصادی و زیست‌محیطی برای بازیافت ظروف یک‎بار مصرف

 

همه تبعات مثبت طرح هایی مثل سهباران با تصویب قوانین کاربردی در حیطه مدیریت پسماند آغاز می‎شود. پیش‌نویسی برای قانون جامع جمع‌آوری و بازیافت ظروف یکبار مصرف توسط تیم سهباران تهیه شده که می‎تواند مقدمه‌ای برای آشنایی قانون‌گذاران و فعالان در این حوزه باشد.


مسؤولیت‌پذیری در قبال محصولات

نیکداری محصولات یا مراقبت از تبعات منفی محصولات استفاده شده در جامعه، اقداماتی است که باید انجام شود تا از جلوگیری از تبعات منفی زیست‌محیطی، بهداشتی و ایمنی مربوط به یک محصول خاص تا آخر چرخه عمر آن اطمینان حاصل شود. برای تمامی محصولات محصول توزیع شده در بازار در دنیای مدرن، باید مواد مربوط به نیکداری محصولات به دقت رعایت شود تا مطمئن شویم محصولات مورد استفاده بشر در چرخه عمر طبیعی خود به سلامت انسان‌ها و محیطزیست آسیب نمی‌زنند. در این زمینه کلیه افراد و نهادهایی که به نوعی با محصول مورد نظر در تماس هستند ملزم می‌شوند تا مسئولیت پذیری کافی در قبال تبعات سلامتی و زیست‌محیطی آن داشته باشند. طرح سهباران یکی از روش‌های اجرایی برای نیکداری محصولات بسته‌بندی است.

نیکداری محصولات

محیط زیست سالم.

اقتصاد مقاوم.