عناوین

مارس 28, 2017

مدیریت شهری بهینه

مدیریت خدمات شهری با حذف بخش زیادی از پسماند خشک، غیر منعطف و حجیمِ شامل ظروف یکبار مصرف، به صورتی چشمگیر بهینه می‎شود.
مارس 28, 2017

پیش‌نویس قانون ودیعه‌گذاری

بر مبنای قوانین ودیعه‎گذاری بر ظروف یکبار مصرف در دنیا، متن اولیه‎ای به عنوان پیش‎نویس قانون جامع قانون جمع‌آوری و بازیافت بطری‌های پلاستیک، فلزی و شیشه‌ای تهیه شده که در این یادداشت منعکس شده است.
مارس 28, 2017

تاثیرات فرهنگی

مطالعات در کشورهای دارنده سیستم ودیعه‎گذاری نشان می‎دهد که الزام شهروندان به جداسازی و بازیافت بطری‎های یکبار مصرف، در بالا رفتن فرهنگ بازیافت در جامعه و جلوگیری از رهاسازی همه انواع دیگر پسماند در طبیعت نیز موثر بوده است.